Termeni și Condiții

1. Termeni generali. Accesarea site-ului și utilizarea serviciilor pieseauto.pro.

1.2. Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare a Site-ului pieseauto.pro (denumit în continuare “Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate accesa Site-ul, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul acestuia. Termenii și Condițiile reprezintă contractul încheiat de dumneavoastră cu administratorul site-ului, vă rugăm să citiți integral acest document înainte de a utiliza serviciile furnizate de societatea noastră.

1.3. Utilizatorii înțeleg și acceptă că utilizarea în continuare a Serviciului, înregistrarea unui cont de utilizator pe Site, precum și accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor.

1.4. Dacă aveți nelămuriri cu privire la conținutul Termenilor și Condițiilor, obligațiile prevăzute de acest document sau orice alte întrebări referitoare la Servicii, le puteți comunica pe adresa de mail office@pieseauto.pro.

1.5. În situația în care Utilizatorii au încheiat un contract cu Administratorul Site-ului, prezentele Termeni și Condiții fac parte integrantă din respectivul contract. În caz de contradicții sau neconcordanțe, prevalează prevederile respectivului contract.

 

2. În înțelesul Termenilor și Condițiilor, termenii următori înseamnă:

a. “Administratorul Site-ului” înseamnă PieseAuto.Pro ;

b. “Site” înseamnă website-ul pieseauto.pro şi aplicaţiile pentru mobil PieseAuto distribuite prin platformele GooglePlay (versiunea Android) şi AppStore (versiunea iOS), etc;

c. “Serviciul” înseamnă orice serviciu oferit pe Site, inclusiv listarea de anunțuri pentru vânzarea de piese auto, anunțuri de dezmembrări, publicarea de cereri de piese auto sau de manoperă, căutare și vizualizare de anunțuri de orice fel, promovare parcuri dezmembrări, magazine de piese auto sau service-uri, dar fără a se limita la acestea;

d. “Utilizatorul” înseamnă orice persoană care accesează Site-ul sau care utilizează în orice modalitate, orice Serviciu furnizat prin intermediul Site-ului;

e. “Utilizator Profesionist” înseamnă orice persoană fizică care acționează în capacitate comercială sau profesională sau orice persoană juridică care oferă bunuri sau servicii consumatorilor, prin intermediul Site-ului, în scopuri legate de activitatea sa comercială, de afaceri, meșteșugărească sau profesională.

 

3. Conținutul Site-ului. Drepturi de proprietate intelectuală.

3.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului de orice fel al Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la design, imagini, texte, baze de date, programe pentru calculator, dar fără a se limita la acestea (“Conținutul Site-ului”), aparțin Administratorului Site-ului.

3.2. Prin derogare de la prevederile de mai sus, nu aparțin Administratorului Site-ului drepturile asupra acelor materiale pentru care pe Site s-a indicat în mod expres sau implicit un alt titular de drepturi, precum conținutul anunțurilor, fotografiile care le însoțesc, materialele publicitare ale terților, dar fără a se limita la acestea.

3.3. Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de proprietate intelectuală pe care Administratorul Site-ului și partenerii săi contractuali le dețin asupra Conținutului Site-ului și asupra Serviciului. Este interzisă preluarea, reproducerea, distribuirea și/sau comunicarea publică în orice formă a Conținutului de orice fel al Site-ului, integral sau parțial, modificat sau nu, fără acordul prealabil, expres și scris al Administratorului Site-ului.

3.4. Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

3.5. Utilizatorii care publică anunțuri sau calificative în Site sau care expediază în orice modalitate materiale către Administratorul Site-ului pentru a fi publicate în Site, acordă acestuia din urmă o licență neexclusivă, transferabilă și perpetuă, pe orice teritoriu, de a 

(a) utiliza anunțurile, calificativele și materialele respective prin publicare (reproducere și comunicare publică) pe internet, inclusiv prin intermediul Site-ului, prin intermediul altor site-uri operate, deţinute sau administrate de Administratorul Site-ului, precum şi prin intermediul website-urilor partenerilor contractuali ai Administratorului Site-ului, fără a se limita la acestea, 

(b) precum și de a modifica / adapta anunțurile, calificativele și materialele respective în vederea utilizării conform celor de mai sus.

3.6. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, precum site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe Site, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile în legătură cu Conținutul Site-ului sau cu activitatea Utilizatorilor pe internet, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În măsura maximă permisă de lege, Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și pentru corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

 

4. Înregistrarea și utilizarea Serviciilor.

4.1. În cazul în care Utilizatorul este o persoană fizică, acesta declară și garantează că are cel puțin 18 ani și capacitate deplină de exercițiu, prin simpla acceptare a prezentelor Termeni și Condiții.

4.2. În cazul în care Utilizatorul este persoană juridică, prin simpla acceptare a prezentelor Termeni și Condiții, acesta declară și garantează că este o entitate care funcționează în conformitate cu legile din România, iar reprezentantul Utilizatorului persoană juridică declară că (i) are dreptul, calitatea și puterea de a accepta Termenii și Condițiile în mod valabil; (ii) a efectuat toate operațiunile necesare și a obținut toate acordurile și autorizațiile necesare pentru a-și asuma asemenea obligații pe seama entității pe care o reprezintă și (iii) își asumă întreaga responsabilitate juridică decurgând din eventuala invocare a lipsei calității de reprezentant.

4.3. Utilizatorul certifică, de asemenea, prin simpla acceptare a prezentelor Termeni și Condiții, că potrivit prevederilor legale aplicabile are dreptul să utilizeze Serviciul și să acceseze Site-ul și își asumă responsabilitatea completă pentru alegerea și utilizarea Serviciului.

4.4. Utilizatorul va furniza date corecte, complete, actuale și valabile.

4.5. Utilizatorilor le este interzis: (a) să aleagă sau să utilizeze ca nume de utilizator numele unei alte persoane cu intenția de a se folosi în mod fraudulos de identitatea acesteia; (b) utilizarea ca nume de utilizator a unui nume pentru care drepturile sunt deținute de o altă persoană decât Utilizatorul, fără autorizarea explicită a respectivei persoane. Ori de câte ori consideră că această obligație este încălcată, Administratorul Site-ului va avea dreptul de a refuza înregistrarea sau de a anula ori modifica toate numele de utilizator și conturile aferente de pe Site.

4.6. Numele de utilizator, contul de Utilizator și parola aferentă au caracter individual și netransmisibil.

4.7. Utilizatorul declară și garantează că persoana care accesează contul prin introducerea corectă a numelui de utilizator și a parolei are dreptul de a reprezenta legal titularul contului.

4.8. Administratorul Site-ului poate valida conturile Utilizatorilor folosind verificarea prin SMS, scopul fiind acela de a se asigura că fiecare cont este asociat unui Utilizator real și unic. Verificarea prin SMS presupune ca Utilizatorii să își valideze contul din Site, prin intermediul unui cod trimis prin SMS de către Administratorul Site-ului, pe un număr de telefon valid aflat în posesia Utilizatorului. Nu este percepută nicio taxă Utilizatorului pentru validarea contului său, întregul serviciu fiind oferit gratuit de Administratorul Site-ului. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu validarea contului, va putea deține în continuare un cont activ în Site, însă acesta va avea funcționalitate limitată, adică Utilizatorul nu mai poate publica anunțuri noi, reactualiza, promova, prelungi sau reactiva alte anunțuri până când contul nu este verificat prin SMS.

4.9. Administratorul Site-ului are acces nelimitat la datele cu caracter personal și la orice alte date (de orice fel) pe care Utilizatorii le furnizează în vederea utilizării Serviciilor, precum și la orice date care sunt generate prin furnizarea acestor Servicii. Prin derogare de la cele de mai sus, Administratorul Site-ului nu are niciun fel de acces la datele furnizate de Utilizatori direct procesatorilor de plăți, în pagina de plată administrată de aceștia. Datele la care Administratorul Site-ului are acces sunt furnizate terților dacă este necesar pentru buna funcționare a Serviciilor, precum și autorităților competente dacă există o obligație legală în acest sens, iar Utilizatorul Profesionist nu poate opta să nu participe la respectivele partajări ale datelor sale.

 

5. Serviciile.

5.1. Administratorul Site-ului administrează pagina de internet www.pieseauto.pro, prin intermediul căreia pune la dispoziția utilizatorilor de internet o platformă online de comunicare între cumpărătorii și vânzătorii de piese auto și de servicii conexe (service). Societatea noastră nu comercializează piese auto, nu furnizează servicii specifice service-urilor auto, nu administrează parcuri de dezmembrări, nu înregistrează comenzi și nu livrează piese pe seama vânzătorilor, nici nu încasează sumele de bani achitate de cumpărători cu titlu de preț pentru piesele achiziționate.

5.2. Administratorul Site-ului va face diligențe rezonabile din punct de vedere comercial pentru a asigura disponibilitatea Serviciilor și pentru a remedia disfuncționalitățile semnalate de Utilizatori în legătură cu Site-ul.

5.3. Orice utilizator cu un cont activ poate posta anunțuri de vânzare în Site, în limitele prevăzute de prezentele Termeni și Condiții și conform limitărilor și instrucțiunilor publicate în Site. Un cont de Utilizator nu poate avea active mai multe anunțuri decât limita permisă de tipul de cont / abonament. La expirarea unui abonament anunțurile care depășesc limita sunt eliminate automat din zona publică a Site-ului. Acestea sunt păstrate timp de 6 luni în baza de date nepublică a Site-ului și pot fi reactivate (readuse în zona publică) prin achitarea unui abonament care permite numărul respectiv de anunțuri.

5.4. Administratorul Site-ului se obligă să publice și să mențină pe Site toate anunțurile care nu încalcă prezentele Termeni și Condiții, după achitarea de către Utilizator (dacă e cazul) a prețului Serviciilor, în condițiile descrise în prezentele Termeni și Condiții și cu respectarea condițiilor comerciale agreate cu respectivul Utilizator.

5.5. Orice anunț publicat pe Site poate fi promovat. Promovarea anunțului înseamnă afișarea prioritară a acestuia în lista de anunțuri și în rezultatele căutărilor pentru care anunțul este relevant (imediat sub pozițiile rezervate Utilizatorilor care dețin abonament Platinum), evidențierea sa în listă și reactualizarea automată zilnică (prelungirea duratei de valabilitate a anunțului şi afișarea acestuia înaintea anunțurilor mai vechi). Prețurile pentru aceste servicii și durata de promovare diferă de la o subcategorie la alta și sunt afișate pe Site înainte de momentul achiziției lor.

5.6. Anunțurile pot fi distribuite pe alte website-uri terte, cu respectarea termenilor și condițiilor de utilizare ale respectivelor website-uri. Anunțurile pot fi distribuite pe site-ul (ex.) www.facebook.com la opțiunea Utilizatorului, cu ajutorul unui feed sau a altor funcționalități puse la dispoziția acestuia de Administratorul Site-ului, dacă Utilizatorul a achiziționat un abonament  sau extraopţiunea corespunzătoare. Feedul respectiv permite sincronizarea anunțurilor între canalele de distribuție. Anunțurile Utilizatorilor Profesioniști vor fi distribuite automat de Administratorul Site-ului şi pe site-ul www.facebook.com. Anunțurile Utilizatorilor pot fi promovate potrivit opțiunii discreționare a Administratorului Site-ului și pe alte pagini de internet, inclusiv prin Google AdWords sau altele similare, precum și prin servicii de retargeted marketing, fără a se limita la acestea. Această promovare nu presupune posibilitatea ca utilizatorii de internet să comande produsele Utilizatorilor direct din site-urile în care este afișată reclama, ci acestea conțin legături către Site și / sau canalele de distribuție ale Administratorului Site-ului sau ale partenerilor acestuia.

5.7. Anunțurile standard menționează prețul cerut de Utilizatorul vânzător pentru produsul său. Anunțurile din categoria “Dezmembrări Auto”, în care este permisă doar listarea de mașini pe care Utilizatorul le dezmembrează, nu este menționat un preț pentru produsele comercializate, ci este furnizat de vânzător la cererea cumpărătorului pentru piesele cerute de pe mașina în cauză.

5.8. Valabilitatea unui anunț pe site este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire înainte de expirarea acestui termen. Dacă valabilitatea anunțului nu este prelungită, acesta va fișters. Unele abonamente includ serviciul de prelungire automată a valabilității anunțurilor (pentru a preveni expirarea și ștergerea automată a acestora).

5.9. Cu privire la publicarea anunțurilor, Utilizatorii au următoarele obligații:

(a) Utilizatorul are obligația de a publica și promova anunțurile numai în categoriile special prevăzute pentru bunurile care fac obiectul acesteia. Anunțurile care nu respectă aceste reguli pot fi șterse sau mutate de Administratorul Site-ului în categoria adecvată;

(b) Utilizatorul are obligația de a publica și promova anunțuri valabile la data publicării;

(c) Utilizatorul are obligația de a furniza informații reale, complete și corecte cu privire la bunul care face obiectul anunțului, fiind strict interzisă publicarea și promovarea de anunțuri generice, care conțin informații false, inexacte, incorecte sau care pot genera confuzie. Nu este permisă introducerea în titlul sau descrierea anunțului de cuvinte cheie care nu au legătură directă cu produsul comercializat;

(d) Utilizatorul are obligația de a nu face sub nicio formă publicitate pentru alte site-uri, servicii sau bunuri în anunțul publicat și / sau promovat prin intermediul Site-ului, fie prin intermediul textului, fie prin intermediul imaginilor atașate, fie prin includerea de linkuri spre alte site-uri sau prin orice alte metode.

(e) Anunțul trebuie să urmărească vânzarea unui produs sau serviciu concret, nu doar comunicarea unor informații sau a unor promoții care urmăresc creșterea artificială a calificativului vânzătorului;

(f) Anunțul trebuie să menționeze un preț real, serios și cu toate taxele incluse (inclusiv TVA). Nu este permisă publicarea de anunțuri cu prețuri neserioase (de exemplu prețuri mult inferioare pieței), cu prețul care nu include TVA, nici menționarea în descrierea produsului a unui alt preț decât cel menționat în câmpul destinat prețului. Pentru a înlătura orice îndoială, prețul produsului NU trebuie să conțină și prețul serviciilor de livrare (de curierat, poștale, transport etc.)

(g) Nu este permisă multiplicarea anunțurilor. Un anunț este considerat ca fiind multiplicat atunci când este publicat în Site de vânzător în aceeași formă sau în forme similare de două ori sau mai mult.

5.10. Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica sau elimina orice anunț publicat cu încălcarea oricăreia dintre regulile de mai sus sau a oricărei alte prevederi din prezentele Termeni și Condiții. Abaterile repetate pot conduce la suspendarea Serviciilor sau la închiderea definitivă a contului Utilizatorului în culpă. Anunțurile eliminate conform prevederilor de mai sus sunt luate în calcul pentru determinarea limitelor abonamentului / pachetului achiziționat sau limitelor în care Serviciul este furnizat gratuit de Administratorul Site-ului.

5.11. Utilizatorul se obligă să încarce pe Site pentru a ilustra anunțul doar acele materiale, inclusiv imagini, pentru care are toate drepturile si autorizațiile necesare pentru acest tip de utilizare (inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de proprietate intelectuală). Utilizatorul nu va utiliza în cadrul anunțului fotografii de prezentare ale fabricanților / producătorilor, fără acordul acestora.

5.12. Întreaga răspundere pentru conținutul de orice fel al anunțurilor publicate și pentru veridicitatea informațiilor conținute de acestea aparține în întregime Utilizatorilor care le-au publicat. Utilizatorii se obligă să nu prejudicieze în niciun mod și în nicio măsură drepturile terților prin publicarea anunțurilor respective în Site și își asumă întreaga răspundere în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor incluse în anunțuri. Utilizatorii declară și garantează că dețin toate drepturile necesare pentru publicarea materialelor și informațiilor conținute în anunțurile pe care le publică.

5.13. Este strict interzisă publicarea în Site a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, calificative, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, sunt ilegale, defăimătoare, amenințătoare, abuzive, indecente, conțin mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare.

5.14. Este strict interzisă publicarea și / sau promovarea prin intermediul Site-ului a oricărui anunț care nu are legătură cu tematica Site-ului, care poate aduce atingere reputației Administratorului Site-ului, care încalcă drepturile Administratorului Site-ului și / sau ale unui terț ori care încalcă legea sau prezentele Termeni și Condiții.

5.15. Unele produse nu pot fi în mod legal vândute prin Site, iar altele au un regim special, de exemplu pot face obiectul vânzării numai dacă vânzătorul sau cumpărătorul au licență sau permis, aprobare din partea unei terțe părți etc.

5.16. Cu titlu exemplificativ, enumerăm mai jos categorii de produse care nu pot face obiectul anunțurilor:

1. orice produs a cărui comercializare este interzisă prin lege, inclusiv, dar fără a se limita la sisteme, echipamente, componente, entități tehnice și piese de schimb care privesc siguranța circulației;

2. produse necertificate sau neomologate, produse neinscripționate ori nemarcate corespunzător, produse neînsoțite de certificate de garanție si declarații de conformitate, produse declarate în mod fals ca produse de origine, precum și produse neconforme;

3. orice produs a cărui comercializare este restricționată prin lege, dacă nu sunt îndeplinite condițiile cerute de actul normativ;

4. bunuri provenite din săvârșirea oricărei infracțiuni;

5. documente, înscrisuri, acte sau altele asemenea;

6. orice produs contrafăcut, falsificat, replică a unui produs original sau care încalcă în orice modalitate drepturi de proprietate intelectuală ale unui terț.

7. bunuri periculoase pentru sănătatea și viața umană.

5.17. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului va putea opta în mod discreționar pentru nepublicarea sau eliminarea oricărui conținut care încalcă în orice mod și în orice măsură oricare dintre prevederile de mai sus, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens. Prin derogare de la prevederile de mai sus, Utilizatorii profesioniști vor fi notificați prin e-mail cu privire la măsura luată și motivele pentru care aceasta a fost luată (inclusiv cu indicarea dispozițiilor legale sau contractuale încălcate).

5.18. Orice Utilizator cu cont activ poate posta cereri de piese auto în Site.

5.19. Orice Utilizator are acces la informațiile publice conținute de anunțuri și la datele de contact (telefon) ale Utilizatorului care a postat un anunț în Site.

5.20. În contul său, Utilizatorul poate vedea următoarele informații cu privire la activitatea sa: anunțurile publicate (inclusiv în curs de expirare, șterse, promovate, istoricul de comenzi pe fiecare anunț etc.), ofertele publicate la cererile din Site (inclusiv câștigătoare şi anulate), comenzi formulate şi cereri de piese/manoperă publicate, mesajele din mesageria internă a Site-ului, financiar (situație credite și abonament), calificativele acordate/primite/de primit.

5.21. Orice Utilizator poate adăuga oferte la cererile de piese auto publicate în Site. Conținutul ofertei, mai puțin prețul și datele de contact ale ofertantului, pot fi vizualizate de orice persoană. Prețul ofertei alese câștigătoare de Utilizatorul care a postat cererea poate fi vizualizat de orice Utilizator. Pentru a înlătura orice îndoială, precizăm că oferta câștigătoare este aleasă de Utilizatorul care a postat cererea, potrivit criteriilor acestuia, fără implicarea în niciun mod sau măsură a Administratorului Site-ului.

5.22. Prețul ofertei este vizibil pentru cumpărător (Utilizatorul care a postat cererea) și pentru titularii abonamentelor Business (Gold, Premium, Platinum) care au accesat extraopțiunea de vizualizare prețuri oferte.

5.23. Utilizatorul care a publicat oferta poate fi contactat doar de Utilizatorul care a publicat cererea. Ceilalți Utilizatori nu au acces la identitatea și datele de contact ale acestuia.

5.24. Prin derogare de la cele de mai sus, Utilizatorii cu abonamente Business (Gold, Premium, Platinum) pot opta suplimentar pe lângă extraopțiunea de vizualizare prețuri să achiziționeze contra cost și o extraopțiune de contactare directă a Utilizatorului care a postat cererea de piese. Achiziționând această extraopțiune, are acces la datele de contact ale Utilizatorului care a postat cererea de piese.

5.25. Parcuri Dezmembrări & Magazine Piese Auto: Doar abonamentele Business (Gold, Premium, Platinum) pot opta pentru listarea locației fizice a parcului de dezmembrări/ magazinul de piese al companiei respective. Listarea este limitată la o locație/abonament.

5.26. Service-uri auto & Cereri de manoperă: În această secțiune, deținătorii de service-uri auto/ateliere pot adăuga gratuit service-ul/atelierul. Validarea acestora se face manual de către personalul Administratorului Site-ului, numai după completarea tuturor câmpurilor necesare.

5.27. Cereri manoperă: Orice Utilizator activ al site-ului poate posta cereri de manoperă. Numai Utilizatorii cu un service sau un atelier validat pot posta oferte de manoperă.

 

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului de către Utilizatorul vânzător.

6.1. În cazul în care dispozițiile legale în materie îi sunt aplicabile, vânzătorul va prelucra datele cu caracter personal ale cumpărătorului, în calitate de operator de date cu caracter personal doar în scopurile permise de activitatea pe Site, precum onorarea comenzii plasate de către cumpărător prin intermediul Site-ului sau contactarea Utilizatorului care a postat o cerere, de fiecare dată când vânzătorul are acces legal la aceste date. Vânzătorul va prelucra datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent fata de cumpărător, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare “Regulamentul”) și tuturor dispozițiilor legale aplicabile.

6.2. Vânzătorul garantează că datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

6.3. Vânzătorul se obligă să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul.

6.4. Vânzătorul este pe deplin responsabil pentru orice încălcare a securității datelor cu caracter personal și implicit a drepturilor cumpărătorilor (persoanelor vizate) care au avut ca urmare producerea unui prejudiciu acestora, cauzate de insuficiența măsurilor tehnice de protecție adoptate de vânzător sau produse ca urmare a nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul document.

6.5. Pentru activitățile de prelucrare pe care le efectuează asupra datelor cu caracter personal, vânzătorul va răspunde, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, oricărei solicitări de exercitare a drepturilor persoanelor vizate.

6.6. În cazul unei încălcări de către vânzător a oricărei obligații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute de lege, Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a pretinde despăgubiri corespunzătoare prejudiciului suferit. Vânzătorul va răspunde pentru toate prejudiciile directe produse Administratorului Site-ului prin nerespectarea, totală sau parțială, a oricărei și/sau tuturor obligațiilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

6.7. În cazul în care Administratorul Site-ului a plătit integral despăgubirile pentru prejudiciul suferit de persoana vizată și această răspundere este atribuită în totalitate sau parțial vânzătorului, Administratorul Site-ului are dreptul de a se îndrepta împotriva vânzătorului pentru acea parte a despăgubirii corespunzătoare părții sale de răspundere.

 

7. Dreptul de retragere acordat de Utilizatorii Profesioniști care comercializează produse și servicii prin intermediul Site-ului.

7.1. În conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 34/2014 (“OUG 34/2014”) privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât costurile directe legate de returnarea produselor și eventualele prejudicii provocate de diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora. Utilizatorii Profesioniști sunt obligați să respecte toate drepturile consumatorilor reglementate de OUG 34/2014 și de legislația conexă privind protecția consumatorilor.

7.2. De la regula generală instituită potrivit celor de mai sus, OUG 34/2014 reglementează următoarele excepții care pot fi relevante pentru utilizatorii Site-ului:

1. Furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar este exceptată de la aplicarea dreptului de retragere reglementat de OUG 34/2014, în conformitate cu art. 16 lit. c) din acest act normativ.

2. Contractele de prestări de servicii sunt exceptate de la dreptul de retragere, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist, în conformitate cu art. 16 lit. a) din OUG 34/2014.

3. Furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid este exceptată de la aplicarea dreptului de retragere reglementat de OUG 34/2014, în conformitate cu art. 16 lit. d) din acest act normativ.

4. Contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare; – în conformitate cu art. 16 lit. h) din OUG 34/2014.

7.3. Dacă produsul achiziționat prin intermediul site-ului nu este exceptat de la dreptul de retragere în conformitate cu prevederile OUG 34/2014, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță încheiat cu un profesionist, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere, în condițiile reglementate de actul normativ menționat mai sus și cu respectarea prezentelor prevederi.

7.4. În situația exercitării dreptului de retragere, consumatorul nu este obligat să precizeze motivele pentru care returnează produsul.

7.5. Termenul de 14 zile curge de la data la care consumatorul sau o terță parte indicată de acesta intră în posesia fizică a produselor. În cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, termenul de 14 zile curge din ziua în care consumatorul sau o parte terță indicată de acesta, intră în posesia ultimului produs.

7.6. Serviciile furnizate de Administratorul Site-ului sunt exceptate de la dreptul de retragere. Utilizatorul care solicită aceste servicii este expres de acord cu începerea executării serviciilor comandate de la finalizarea comenzii. Utilizatorul declară că înțelege că prin finalizarea comenzii își va pierde dreptul de retragere, ca urmare a executării complete a contractului de către Administratorul Site-ului.

7.7. Pentru a vă exercita dreptul de retragere dintr-un anumit contract, trebuie să contactați operatorul economic (Utilizatorul Profesionist) care comercializează produsele achiziționate, la adresa pusă la dispoziție de Administratorul Site-ului, și să îl informați cu privire la decizia dvs. de a vă retrage din contract.

7.8. În situația în care Utilizatorul Profesionist nu poate fi contactat pentru exercitarea dreptului de retragere, vă rugăm să comunicați cererea pe adresa office@pieseauto.pro. Administratorul Site-ului o va înainta respectivului operator economic și va furniza asistența rezonabil necesară pentru soluționarea cererii de retragere.

7.9. Consumatorul poate exercita dreptul de retragere prin utilizarea formularului de retragere sau prin orice altă declarație neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din contract. Formularul sau declarația de retragere pot fi comunicate operatorului economic prin poștă tradițională sau electronică (e-mail). Folosirea formularului propus mai sus nu este obligatorie.

7.10. Notificarea/declarația trebuie să includă datele consumatorului: numele, adresa poștală, numărul de telefon și adresa de e-mail, numărul de comandă, precum și o formulare precisă care să exprime decizia de a se retrage din contract.

7.11. Pentru a respecta termenul limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

7.12. Ulterior trimiterii notificării de retragere, consumatorul trebuie să expedieze produsele către operatorul economic de la care le-a achiziționat, pe adresa indicată de acesta, cât mai curând posibil și fără întârzieri nejustificate, în cel mult 14 zile de la comunicarea notificării de retragere.

7.13. Produsele pe care le returnați trebuie să fie în aceeași stare în care au fost primite. Sunteți responsabil pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționarii produselor. Nu se acceptă returul produselor asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, lovituri, șocuri sau produsele cărora le lipsesc accesorii. Returul se face în ambalajul original, cu etichetele inițiale intacte, certificatul de garanție în original (daca a fost emis de producător/ distribuitor) și toate documentele cu care a fost livrat produsul.

7.14. În situația exercitării valabile a dreptului de retragere, operatorul economic va rambursa orice sumă pe care a primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării, cu excepția costurilor suplimentare determinate de faptul că ați ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din contract.

7.15. Costurile directe legate de returnarea produselor sunt suportate de consumator.

7.16. Comerciantul va efectua rambursarea folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu altă modalitate de rambursare.

7.17. Operatorul economic va putea amâna rambursarea sumei până la primirea produselor sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate.

7.18. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să verificați politica de retur proprie a operatorului economic de la care ați achiziționat produsul.

 

8. Abonamente. Prețuri. Credite.

8.1. Publicarea a cel mult 20 de anunțuri de vânzare în Site este gratuită. Pentru a publica mai mult de 20 de anunțuri, este necesară achiziționarea unui abonament.

8.2. Detalii cu privire la Serviciile incluse în fiecare tip de abonament și la prețurile acestora se găsesc mai jos, precum și accesând linkul următor: Abonamente.

8.3. Prețurile pentru Serviciile prestate peste limita gratuită admisă pot fi modificate de Administratorul Site-ului prin afișarea în Site. Noile prețuri nu se vor aplica Serviciilor deja achitate la momentul la care intervine modificarea.

8.4. Prețurile afișate în LEI sau EUR care vor fi facturate la cursul oficial comunicat de BNR pentru data emiterii facturii.

8.5. Descriere sumară abonamente. Serviciile incluse în fiecare tip abonament și limitele acestora pot fi modificate de Administratorul Site-ului prin afișare în Site. Modificările nu vor afecta abonamentele deja achiziționate la data publicării acestora.

ABONAMENTE BASIC

Abonament Basic P2:

Abonament Basic Gold:

ABONAMENTE BUSINESS

Abonament Gold:

Abonament Premium:

Abonament Platinum:

8.6. Publicarea a cel mult 5 cereri de piese auto zilnic în Site este gratuită. După atingerea limitei gratuite, orice cerere nouă se publică în schimbul achitării unui preț către Administratorul Site-ului.

8.7. Un Utilizator poate publica în mod gratuit un număr limitat de oferte la cererile de piese auto din Site. Limita depinde de tipul de abonament deținut și este afișat public în site. După atingerea acestei limite, poate publica oferte suplimentare doar după achitarea unui preț către Administratorul Site-ului sau după achiziționarea unui abonament cu un număr mai mare de oferte inclus sau un abonament cu ofertare nelimitată.

8.8. Postarea de cereri și oferte de manoperă este gratuită.

8.9. Prețurile pentru Servicii sunt afișate pe Site înainte de momentul achiziției lor.

8.10. Plata se poate face prin Card bancar sau transfer.

8.11. Utilizatorul va transfera în avans Administratorului Site-ului prețul aplicabil Serviciilor solicitate, conform informaților disponibile pe Site, plata sumei fiind considerată efectuată doar la momentul la care contul bancar al Administratorului Site-ului va fi fost creditat cu suma respectivă, iar banca va fi confirmat operațiunea prin extras bancar sau alte documente bancare similare eliberate Administratorului Site-ului. De fiecare dată când plata este efectuată prin intermediul unor procesatori de plăți, Utilizatorul se supune în întregime termenilor și condițiilor operatorului de plăți, Administratorul Site-ului fiind absolvit în întregime de orice răspundere cu privire la orice probleme întâlnite în efectuarea plății. Administratorul Site-ului nu răspunde sub nicio forma și nu poarta niciun fel de responsabilitate pentru serviciul de procesare a plăților oferit de furnizorul acestora, precum și pentru orice fel de eroare și/sau fraudă decurgând din sau în legătură cu acest serviciu, care nu este imputabilă Administratorului Site-ului. Cu toate acestea, Administratorul Site-ului va întreprinde toate măsurile rezonabile pentru a limita pe cât posibil riscul apariției acestor erori și/sau fraude.

8.12. Anumite Servicii pot fi achitate cu moneda virtuală denumită “credit” / “credite”.

8.13. Aceasta poate fi achiziționată de Utilizator de la Administratorul Site-ului, care o va transfera în contul Utilizatorilor ulterior plății. Numărul maxim de credite care poate fi achiziționat într-o singură tranzacție de către un Utilizator va fi afișat pe Site, dacă e există o astfel de limitare.

8.14. Creditele achiziționate de Utilizator încărcate în contul său vor putea fi utilizate de acesta numai pentru a beneficia de Servicii, conform indicațiilor din Site, iar Utilizatorul înțelege și acceptă că rambursarea de către Administratorul Site-ului a oricăror sume corespunzătoare prețului creditelor neconsumate, indiferent de motivul invocat sau de cuantumul sumei, nu este posibilă. Creditele NU sunt transferabile între Utilizatori, nici între conturi diferite ale aceleiași persoane.

8.15. Indiferent dacă este achiziționat de Utilizator sau acordat bonus, un credit poate fi utilizat doar în termen de 6 luni de la acordarea acestuia. Pentru a înlătura orice îndoială, Utilizatorul pierde dreptul de utiliza un credit la expirarea unui termen de 6 luni de la data la care creditul respectiv a fost înregistrat în contul său (prin acordarea unui bonus de către organizator, achiziționare sau în orice alt mod).

8.16. În cazul în care creditele au fost acordate în temeiul unui contract de prestări de servicii încheiat de Utilizator cu Administratorul Site-ului, acestea pot fi utilizate doar pe durata acelui contract, fiind anulate (retrase) la încetarea din orice motiv a contractului respectiv. Prevederile de mai sus sunt aplicabile și în cazul acordării creditelor în orice altă modalitate: nu pot fi utilizate mai târziu de expirarea unui termen de 6 luni de la data înregistrării acestora în contul de Utilizator, însă doar pe durata contractului.

8.17. Consumarea creditelor se face potrivit principiului FIFO, adică primul credit înregistrat în cont este primul credit care se consumă la achiziționarea unui serviciu cu credite (cele mai vechi credite se consumă primele).

8.18. Ștergerea de către Utilizator a unui anunț ce beneficiază de opțiuni de promovare nu va duce, în mod automat, la restituirea sumelor utilizate pentru opțiunile de promovare suplimentare.

8.19. În toate situațiile în care Administratorul Site-ului a dispus sancționarea unui utilizator prin suspendarea, în întregime sau în parte, a contului; restricționarea, în întregime sau în parte, a accesului la cont / secțiuni ale contului sau blocarea definitivă a contului Utilizatorului, ca urmare a încălcării de către acesta a Termenilor și Condițiilor, creditele pe care acesta le avea în cont la data aplicării sancțiunii sunt anulate (retrase) automat. Indiferent dacă Administratorul Site-ului revine sau nu asupra sancțiunilor dispuse (și contul este reactivat), creditele nu vor fi restituite în contul utilizatorului sancționat.

8.20. Este interzisă crearea de conturi multiple pentru a eluda limita în care Serviciile sunt furnizate gratuit de Administratorul Site-ului. Un Utilizator poate avea conturi multiple doar pentru motive temeinic justificate și, în toate situațiile, cu acordul Administratorului Site-ului. Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizând datele de identificare furnizate de Utilizatori la înregistrarea în Site. Conturile multiple pot fi șterse / blocate definitiv, iar anunțurile publicate de aceste conturi pot fi eliminate din Site.

 

9. Ierarhia.

9.1. Anunțurile sunt afișate în Site într-o ordine dată de un anumit scor de relevanță (ranking) înregistrat de fiecare anunț în parte pe baza unui algoritm proprietar. Scopul acestui algoritm este să afișeze cele mai relevante rezultate ale căutărilor efectuate de Utilizatorii Site-ului.

9.2. Ranking-ul este influențat de mai mulți parametri, precum titlu, descriere, categoria de încadrare, fotografii, tipul de abonament, servicii de promovare achiziționate, rating-ul Utilizatorului, data reînnoirii anunțului şi, cel mai important, opțiunile personale ale Utilizatorului care efectuează căutarea. O parte din acești parametri pot fi influențați prin plată (tipul de abonament, promovare anunț, reînnoire). Abonamentele Platinum au un număr de poziții dedicate la începutul fiecărei listări/căutări unde sunt afișate anunțurile relevante în funcție de ranking. Celelalte tipuri de abonamente nu pot accesa aceste poziții.

9.3. Având în vedere dorința Administratorului Site-ului de a afișa anunțuri relevante pentru cumpărători, o importanță deosebită o au cuvintele cheie utilizate de persoana care efectuează căutarea. Rezultatele căutării în Site pot fi influențate şi prin folosirea filtrelor și/sau sortând anunțurile după o ordine alternativă (precum preț, data adăugării sau data actualizării), având astfel abilitatea de a influența afișarea rezultatelor pentru a primi un clasament bazat pe alte criterii.

9.4. Ofertele pe o cerere de piese auto sunt afișate în funcție de tipul de cont/abonament, data postării ofertei sau în funcție de opțiunea personală a celui care a postat cererea. Ordinea afișării ofertelor în funcție de abonament va fi următoarea: 1. Platinum, 2. Premium, 3. Gold, 4. Basic Gold, 5. restul Utilizatorilor.

9.5. Afișarea parcurilor de dezmembrări și a magazinelor de piese auto se face în funcție de tipul de abonament al Utilizatorului titular al parcului / magazinului și opțiunile personale ale celui care efectuează căutarea. Ordinea afișării în funcție de abonament: 1. Platinum, 2. Premium, 3. Gold.

9.6. Listarea service-urilor se face în funcție de tip abonament al Utilizatorului titular al service-ului, de serviciile de promovare achiziționate și de opțiunile personale ale celui care efectuează căutarea. Ordinea afișării în funcție de abonament: 1. Platinum, 2. Premium, 3. Gold, 4. Restul Utilizatorilor.

9.7. Ofertele de manoperă sunt listate în funcție de tipul de abonament al Utilizatorului ofertant, de data ofertării și opțiunile personale ale celui care efectuează căutarea. Ordinea afișării în funcție de abonament: 1. Platinum, 2. Premium, 3. Gold, 4. Restul Utilizatorilor.

 

10. Comunicarea între Utilizatori.

10.1. Pentru a putea utiliza mesageria internă a Site-ului pentru discuții cu ceilalți Utilizatori (denumită în continuare “Mesagerie”), fiecare Utilizator se obligă să respecte următoarele reguli:

– să folosească Mesageria doar pentru a obține detalii suplimentare referitoare la produsul ce face obiectul anunțului sau la alte produse de pe site ale vânzătorului;

– să nu ofere detalii despre produse care nu sunt puse în vânzare pe Site și / sau să nu promoveze astfel de produse;

– să nu furnizeze niciun fel de informații sau link-uri către alte site-uri, fiind permise doar legături către alte secțiuni ale Site-ului;

– să nu folosească informațiile aflate în discuțiile cu ceilalți Utilizatori decât în interes personal.

10.2. Încălcarea, în orice mod și în orice măsura, a acestor prevederi va putea duce la eliminarea, în întregime sau în parte, a mesajelor necorespunzătoare și la atenționarea prin email a persoanei ale cărei mesaje au fost eliminate.

10.3. Pentru a înlătura orice îndoială precizăm că mesajele pot fi accesate de Administratorul Site-ului, nefiind criptate sau ascunse față de acesta. Toate mesajele expediate de Utilizatori prin Mesagerie sunt pentru Administratorul Site-ului vizibile, editabile și pot sta la baza unei decizii de sancționare. Toate regulile acestui Site trebuie respectate și în cuprinsul mesajelor care nu sunt vizibile pentru toți utilizatorii.

 

11. Comentariile Utilizatorilor. Sistemul de feedback. Sistemul de calificative.

11.1. Utilizatorii au dreptul de a face comentarii pozitive sau negative referitoare la colaborarea cu ceilalți Utilizatori și de a acorda calificative acestora. Calificativele unui Utilizator sunt vizibile pentru toți ceilalți Utilizatori ai Site-ului.

11.2. Administratorul Site-ului are dreptul de a acorda calificative fiecărui Utilizator al Serviciilor. Calificativele pot fi acordate de către Administratorul Site-ului în cazul în care un Utilizator nu acordă calificativ celuilalt Utilizator implicat în tranzacție, până la expirarea unui termen de 30 de zile de la data efectuării comenzii de către Utilizatorul cumpărător. Calificativele acordate de Administratorul Site-ului vor fi marcate cu denumirea “Calificativ acordat automat de pieseauto.pro”. Calificativul acordat de Administratorul Site-ului va fi pozitiv, cu următoarele excepții:

– dacă cealaltă parte implicată în tranzacție a acordat calificativ negativ, Administratorul Site-ului acordă automat calificativ neutru;

– dacă cealaltă parte implicată în tranzacție a acordat calificativ neutru, Administratorul Site-ului acordă automat calificativ neutru.

Ce reprezintă calificativul?

11.3. Calificativul general arată reputația unui Utilizator în rândul celorlalți Utilizatori. Acesta este format dintr-un număr, un procent şi posibila descriere a fiecărui calificativ în parte. Numărul indică diferența dintre calificativele pozitive şi cele negative din toată activitatea istorică a Utilizatorului. Procentul din dreptul Utilizatorului reprezintă procentul de calificative pozitive din ultimele 12 luni de activitate în Site. Orice calificativ pozitiv duce la o creștere a calificativului general al unui Utilizator cu un punct, orice calificativ negativ micșorează calificativul general cu un punct. Calificativele neutre nu influențează calificativul general.

11.4. Utilizatorii implicați într-o tranzacție pot acorda calificative cu privire la derularea acesteia. Aceste calificative vor influența calificativul general al partenerului. Calificativul general este reprezentat de numărul şi procentul ce apare lângă numele de Utilizator.

11.5. Vă recomandăm să fiți prudenți și să dați dovadă de seriozitate în acordarea calificativelor. NU întreprindeți nicio acțiune care să submineze integritatea sistemului de calificative, cum ar fi:

 • condiționarea unui calificativ pozitiv de servicii suplimentare sau modificarea termenilor inițiali ai tranzacției;
 • acordarea unor calificative în tranzacții fictive, pentru creșterea în mod artificial și, deci, necuvenit a calificativului general;
 • condiționarea finalizării unei tranzacții de acordarea unui calificativ pozitiv;
 • plasarea de oferte în cadrul cererilor sau anunțurilor cu scopul de a acorda un calificativ negativ;
 • cele care se referă la alt Utilizator decât cel evaluat.

11.6. Este strict interzisă publicarea oricăror comentarii care conțin limbaj obscen, violent sau vulgar, sunt ilegale, defăimătoare, discriminatorii, amenințătoare, abuzive, indecente, anticoncurențiale, conțin mesaje politice, rasiste, șoviniste, care menționează nume complete sau includ atacuri personale la adresa unor angajați identificați prin nume, care conțin date cu caracter personal ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod, care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare sau care fac publicitate la alte produse sau servicii.

11.7. Încălcarea obligațiilor de mai sus poate atrage aplicarea de sancțiuni de către Administratorul Site-ului, precum limitarea acțiunilor Utilizatorului în sistemul de calificative al Site-ului sau chiar suspendarea contului, în cazul abaterilor repetate. Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica, refuza sau elimina calificative potrivit propriei opțiuni, în măsura în care încalcă legea sau prezentele Termeni şi Condiții. Administratorul Site-ului nu compensează sau recompensează niciun Utilizator pentru a posta un calificativ.

11.8. Un procentaj al calificativului general din ultimele 12 luni mai mic de 90%, va atrage închiderea contului și imposibilitatea utilizării Serviciilor.

11.9. Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a închide definitiv contul Utilizatorilor al căror procentaj de calificative pozitive este mai mic de 90%. Datele de înregistrare ale acestor conturi nu vor mai putea fi utilizate pentru înregistrarea unui Utilizator nou în Site.

 

12. Sancțiuni aplicabile Utilizatorilor.

12.1. În scopul respectării legii și / sau a prezentelor Termeni și Condiții, a drepturilor Administratorul Site-ului și/sau ale unor terțe părți, Administratorul Site-ului are dreptul ca din proprie inițiativă, la cererea autorităților publice sau la cererea unei persoane care justifică un interes legitim, să suspende sau restricționeze în orice alt mod toate și/sau orice informații, comentarii, anunțuri, oferte de orice fel, precum și contul oricărui Utilizator, dacă Administratorul Site-ului apreciază că acestea, ținând cont de conduita Utilizatorului pe Site, istoricul acțiunilor Utilizatorului pe Site, precum și ținând cont de adresele, plângerile sau reclamațiile de orice fel formulate de terți, pun sau pot pune în pericol buna funcționare a Site-ului, buna desfășurare a Serviciilor, încalcă sau pot încălca în orice mod Termenii și Condițiile, prevederile legale în vigoare și/sau drepturile unui terț.

12.2. În caz de fraudă, atacuri informatice sau pentru alte motive similare, Administratorul Site-ului are dreptul de a blocat definitiv accesul unui Utilizator la Site și Serviciu, de îndată și fără nicio notificare prealabilă.

12.3. Utilizatorul profesionist va fi informat în cazul suspendării sau blocării anunțurilor sau contului de utilizator, cel târziu în momentul în care suspendarea/ blocarea devine efectivă, sub forma unui e-mail, indicând conținutul suspendat/blocat, motivele deciziei de suspendare/ blocare, precum și dispozițiile legale sau contractuale încălcate.

12.4. În cazul în care Administratorul Site-ului decide să sisteze în totalitate furnizarea Serviciului către un Utilizator profesionist, Administratorul Site-ului oferă respectivului Utilizator Profesionist, cu cel puțin 30 de zile înainte ca sistarea să intre în vigoare, prin e-mail, o justificare a deciziei respective.

12.5. Perioada de preaviz de 30 de zile menționată mai sus nu se aplică dacă:

(a) Administratorul Site-ului a fost obligat prin lege sau prin decizia unei autorități publice să sisteze în totalitate furnizarea Serviciului către un anumit Utilizator Profesionist, într-un mod care nu îi permite să respecte perioada de preaviz menționată, sau

(b) își exercită un drept de sistare dintr-un motiv imperativ în temeiul legislației aplicabile;

(c) Utilizatorul Profesionist în cauză a încălcat în mod repetat Termenii și Condițiile aplicabile.

12.6. Utilizatorul profesionist are dreptul de a contesta deciziile de sancționare prin transmiterea unei notificări Administratorului Site-ului, oferind informații cu privire la temeiurile pentru care se opune măsurii de sancționare. Dispozițiile care reglementează procedura reclamațiilor se aplică în consecință. În măsura în care contestația Utilizatorului profesionist se dovedește a fi întemeiată, Administratorul Site-ului va revoca decizia de sancționare și va lua măsuri, dacă este posibil, pentru restabilirea situației anterioare.

 

13. Soluționarea reclamațiilor. Medierea.

13.1. Utilizatorii Site-ului au dreptul de a formula reclamații care privesc Serviciile și / sau acțiunile ori activitățile cu aparență nelegală ale altor Utilizatori ai Site-ului, în termen de cel mult 7 zile de la data survenienței evenimentului reclamat.

13.2. Pentru a înlătura orice îndoială, precizăm că formularea unei reclamații către Administratorul Site-ului nu este o procedură prealabilă a cărei parcurgere ar fi necesară pentru formularea de către un consumator a unei plângeri către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului.

13.3. Utilizatorul Profesionist reclamant are dreptul de a adresa Administratorului Site-ului reclamații cu privire la oricare dintre următoarele aspecte:

(a) presupusa nerespectare de către Administratorului Site-ului a obligațiilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, care afectează Utilizatorul profesionist reclamant;

(b) aspectele tehnologice care se referă direct la furnizarea Serviciilor și care îl afectează pe reclamant;

(c) măsurile luate de Administratorul Site-ului sau comportamentul acestuia care se referă direct la furnizarea Serviciilor și care îl afectează pe reclamant, precum și sancțiunile aplicate Utilizatorului Profesionist în conformitate cu prevederile prezentelor Termeni și Condiții.

13.4. Reclamațiile vor fi comunicate Administratorului Site-ului pe adresa de e-mail: office@pieseauto.pro sau prin poștă, la adresa Sibiu.

13.5. Utilizatorii Site-ului au obligația de a include în fiecare reclamație toate datele și informațiile relevante cu privire la aceasta, pentru a-i permite să analizeze complet și corect plângerea, inclusiv: date identificare Utilizator reclamant, date identificare Utilizator reclamat, ID anunț și / sau link către acesta, precum și o descriere cuprinzătoare a aspectelor reclamate.

13.6. Reclamațiile vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea acestora de către de Administratorul Site-ului, în cazul în care au fost însoțite de toate datele și informațiile necesare pentru soluționarea acestora. În situația în care reclamantul nu a transmis Administratorului Site-ului toate datele și informațiile necesare soluționării reclamației respective, acestuia îi vor fi solicitate informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.

13.7. Procedura de mai sus de soluționare a reclamațiilor este pusă în mod gratuit la dispoziția Utilizatorilor.

13.8. Soluționarea reclamațiilor va respecta principiile transparenței și egalității de tratament în situații echivalente și al tratării plângerilor proporțional cu importanța și complexitatea lor.

Medierea:

13.9. Utilizatorul Profesionist poate solicita medierea pentru soluționarea conflictelor cu Administratorul Site-ului legate de furnizarea Serviciilor, inclusiv cele care pot deriva din soluționarea reclamațiilor conform celor de mai sus. Părțile pot încerca soluționarea pe cale amiabilă a oricărui astfel de conflict, inclusiv prin intermediul mediatorilor autorizați de Consiliul de Mediere, lista acestora fiind disponibilă aici: https://www.cmediere.ro/mediatori/.

13.10. Medierea nu este gratuită.

13.11. Medierea este voluntară și facultativă. Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a refuza participarea la mediere sau de a refuza mediatorul propus de Utilizatorul profesionist.

13.12. Administratorul Site-ului va suporta o parte rezonabilă din totalul costurilor de mediere, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online.

 

14. Limitarea răspunderii.

14.1. Forța majoră înlătură răspunderea Administratorului Site-ului. Sunt considerate evenimente de forță majoră, fără a se limita la acestea, evenimente ca războiul, revoluția, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, inundația, incendiul, atacuri informatice grave ori defecțiuni grave în funcționarea rețelei de internet, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu malware, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva și încetarea nelegală a lucrului, emiterea de către o autoritate competentă a unui ordin sau a oricărui act cu caracter obligatoriu care împiedică desfășurarea activității Administratorului Site-ului.

14.2. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru anunțurile postate pe Site sau prin intermediul Serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către Utilizatorii care au publicat anunțurile respective. Administratorul Site-ului nu verifică în materialitatea lor bunurile comercializate de Utilizatori și nu oferă nicio garanție cu privire la calitatea acestora sau cu privire la calitatea Utilizatorului vânzător de proprietar al acestora. Administratorul Site-ului nu garantează în niciun fel și nicio măsură pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise de Utilizatori în anunțuri.

14.3. Pentru a înlătura orice îndoială, Administratorul Site-ului precizează că are dreptul să informeze oricând autoritățile cu privire la activitățile cu aparență nelegală ale Utilizatorilor, precum și să furnizeze autorităților, la solicitarea acestora, date și informații cu privire la identitatea și activitatea Utilizatorilor, în condițiile legii.

14.4. Administratorul Site-ului nu oferă nicio garanție cu privire la capacitatea si posibilitatea vânzătorului de a duce la îndeplinire vânzarea produselor oferite, capacitatea cumpărătorilor de a cumpăra produsele de care s-au arătat interesați.

14.5. În măsura maximă permisă de lege, Administratorul Site-ului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru Conținutul Site-ului, nici pentru faptul că acesta va funcționa neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Utilizatorii înțeleg și acceptă că furnizarea Serviciului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și că orice Servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului “așa cum sunt”, “așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor.

14.6. În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit în măsura maximă permisă de lege de orice răspundere pentru orice fel de daune indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul precum și din utilizarea Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

14.7. Utilizatorii sunt de acord să apere și despăgubească integral pe Administratorul Site-ului și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau în legătură cu orice acțiune neautorizata a Utilizatorului în legătură cu utilizarea Serviciului și Site-ului.

 

15. Prelucrarea datelor cu caracter personal.

15.1. Administratorul Site-ului prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor săi cu respectarea Politicii de confidențialitate.

 

16. Modificarea Termenilor și Condițiilor.

16.1. Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime.

16.2. Utilizatorii Profesioniști vor fi notificați cu privire la aceste modificări pe cale electronică.

16.3. Modificările intră în vigoare în termen de 15 zile de la data la care Administratorul Site-ului a notificat Utilizatorii cu privire la modificările propuse.

16.4. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a Site-ului, intervenite oricând după data indicată de Administratorul Site-ului sau expirarea termenului de 15 zile menționat mai sus, oricare dintre acestea survine mai târziu, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și/sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

16.4. Utilizatorul Profesionist are dreptul de a rezilia prezentele Termeni și Condiții înainte de expirarea perioadei de preaviz menționate mai sus. Rezilierea operează în termen de 15 zile de la momentul recepționării de către Utilizator a informațiilor despre modificări, cu excepția cazului în care Utilizatorul profesionist renunță la această notificare, prezintă o declarație în acest scop sau desfășoară activități exprese pe Site, de natură să confirme acceptarea unor astfel de condiții modificate (exemplu: publicarea unui nou anunț).

 

17. Încetarea prezentelor Termeni și Condiții.

17.1. Utilizatorul profesionist și Administratorul Site-ului pot denunța unilateral prezentele Termene și Condiții cu un preaviz de 30 de zile.

17.2. Orice Utilizator poate înceta Utilizarea Serviciilor, potrivit propriei opțiuni, solicitând Administratorului Site-ului ștergerea contului de Utilizator. Odată cu ștergerea contului sau la încetarea acordului, Utilizatorul pierde accesul la toate informațiile conținute în contul său de Utilizator sau asociate acestuia. Acesta va putea utiliza, pentru înregistrarea unui cont nou de Utilizator, adresa de e-mail şi numărul de telefon folosite la înregistrarea contului vechi, numai după expirarea unui termen de 180 de zile de la data la care a fost operată ştergerea contului vechi.

17.3. Utilizatorul Profesionist are dreptul de a rezilia prezentele Termeni și Condiții în conformitate cu prevederile capitolului Modificarea Termenilor și Condițiilor, dacă nu acceptă prevederile modificărilor efectuate de Administratorul Site-ului.

17.4. Toate prevederile Termenilor și Condițiilor care prin natura lor continuă să producă efecte după încetare, includ dar nu se limitează la răspunderea Utilizatorului, declinări de garanții și limitări de responsabilitate ale Administratorului Site-ului, precum și cesiunea drepturilor de proprietate intelectuală.

17.5. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, în nicio situație, indiferent de motivele invocate, Utilizatorul nu are dreptul la rambursarea sumelor achitate către Administratorul Site-ului. Pentru a înlătura orice îndoială, plățile efectuate de Utilizator nu sunt rambursabile la încetarea prezentelor Termeni și Condiții. Administratorul Site-ului nu va fi obligat să restituie echivalentul sumelor neutilizate ca parte a Serviciilor plătite.

17.6. După încetarea contractului, Administratorul Site-ului păstrează datele privind Utilizatorii Profesioniști și activitatea acestora pe Site, pentru analizarea acestora, în vederea îmbunătățirii Serviciilor oferite. După încetarea contractului, Utilizatorii Profesioniști au acces la aceste date dacă este reglementat în mod expres în altă secțiune a prezentului document, dacă a obținut acordul în acest sens al Administratorului Site-ului sau dacă încă au contul de Utilizator activ în Site (în sensul că nu a fost aplicată cu privire la acesta sancțiunea blocării / închiderii).

 

18. Notificări.

18.1. Dacă nu există altă înțelegere consemnată în scris între Utilizator și Administratorul Site-ului, orice corespondență trebuie trimisă: pentru Administratorul Site-ului la adresa de e-mail:

, iar către Utilizator- la adresa de e-mail furnizată la înregistrare.

 

19. Cesiune.

19.1. Administratorul Site-ului poate cesiona oricând către un terț drepturile și obligațiile izvorâte din prezentele Termeni și Condiții, precum și din contractele încheiate cu Utilizatorii, inclusiv prin cesionarea către un terț a contractului, iar Utilizatorul consimte anticipat la această cesiune, conform art. 1315 și următoarele din Codul Civil. Pentru a înlătura orice îndoială, Utilizatorii Site-ului consimt anticipat la substituirea Administratorul Site-ului cu un terț în raporturile născute între acesta și Utilizatori în temeiul prezentelor Termeni și Condiții, precum și în temeiul contractelor încheiate cu Administratorul Site-ului în legătură cu utilizarea Site-ului și / sau a Serviciilor.

 

20. Legea aplicabilă. Litigii.

20.1 Drepturile si obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat de către instanța judecătorească competentă aflată în raza teritorială a municipiului București.

 

21. Politica de confidențialitate www.pieseauto.pro

Confidențialitatea datelor pe care ni le furnizați este foarte importantă pentru noi. Suntem transparenți și vă oferim toate informațiile pentru a întelege scopul pentru care vă solicităm datele, drepturile pe care le aveți și care sunt opțiunile dvs. atunci când folosiți serviciile noastre.
Dorim să vă asigurăm de toată implicarea echipei noastre pentru îmbunătățirea permanentă a protecției datelor dvs. și pentru conformarea la legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

21.1. Informații generale

21.1.1. Operator
PieseAuto.Pro

E-mail: office@pieseauto.pro.

21.1.2. Responsabil cu protecția datelor
Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor prin e-mail la ibalu@pieseauto.pro

21.2. Date pe care le colectăm și prelucrăm, scopul și temeiul legal
Datele pe care le colectăm și prelucrăm sunt următoarele:

21.2.1. La crearea contului de utilizator pe site-ul www.pieseauto.pro vă solicităm adresa de e-mail, numărul de telefon, numele si prenumele, pseudonim, reședință. Ne bazăm pe consimțământul dvs. pentru furnizarea acestor date cu scopul de a crea contul de acces pe platforma noastră și de a verifica autenticitatea conturilor create, astfel încat dvs. să puteți beneficia de serviciile noastre.

21.2.2. După crearea contului, colectăm și prelucrăm date despre activitatea Utilizatorului: cumpărări (comenzi din anunțuri, comenzi din cereri, cererile mele de piese, cererile mele de manoperă, întrebări pe anunțuri), vânzări (vânzări active, întrebări noi piese, comenzi primite, stoc epuizat, expiră în curând, șterse, promovate), oferte la cereri de piese (oferte la cereri, întrebări noi pe oferte, oferte câștigătoare, oferte anulate de client).
Scopul este furnizarea serviciului către Utilizator, iar temeiul legal este derularea contractului (Termeni și Conditii) dintre Utilizator și PieseAuto.Pro.

21.2.3. Când semnalați o neregulă o puteți face în mod anonim sau ne puteți furniza adresa de e-mail și / sau numărul de telefon. Ne bazăm pe interesul legitim al operatorului pentru corectarea, cercetarea și preîntâmpinarea neregulilor.

21.2.4. Când doriți să ne contactați, vă punem la dispoziție un formular de contact, daca sunteți utilizator logat sau o puteți face trimițând un e-mail la adresa office@pieseauto.pro, dacă nu aveți cont pe site-ul nostru, urmând ca echipa de suport să răspundă în cel mai scurt timp posibil. Datele cu caracter personal pe care Utilizatorul, logat sau fără cont, le dezvăluie în această situație, vor fi procesate strict în vederea oferirii de suport. Ne bazăm pe consimțământul Utilizatorului pentru furnizarea datelor sale cu scopul de a ne contacta și de a răspunde solicitărilor primite.

21.2.5. Când sunteți parte în cadrul unui contract comercial ca persoană fizică sau reprezentant / persoană de contact al unei persoane juridice vă vom solicita să ne transmiteți o copie a cărții de identitate urmând să prelucrăm nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, CNP, serie și număr de buletin. Scopul și temeiul legal este semnarea și executarea contractului.

21.2.6. Cookies
Pentru a gestiona website-ul și pentru a vă oferi o navigare îmbunătățită, atât pieseauto.pro, cât și partenerii săi (rețele sociale, furnizori de publicitate, furnizori de analize) utilizează cookie-uri sau semnalizatoare web (imagini electronice care permit acestui website contorizarea vizitatorilor care au accesat o anumită pagină și accesarea anumitor cookie-uri) pentru a colecta date agregate. Utilizarea de cookie-uri se face pentru a permite afișarea corectă a conținutului, pentru crearea și reținerea datelor de autentificare, pentru personalizarea interfeței, îmbunătățirea serviciului prin implementare și testare de soluții tehnice, oferirea de reclamă și publicitate.
Pentru opțiuni și informații suplimentare despre modul în care folosim modulele cookie și alte tehnologii de urmărire și modul în care le puteți controla, accesați Politica privind fișiere cookie.

21.3. Categorii de destinatari

21.3.1. Putem partaja datele dvs. cu:
Colaboratori și parteneri, în condiții contractuale foarte stricte în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea datelor.
Astfel de categorii de destinatari pot fi: furnizori de servicii de contabilitate, asistență juridică, bănci și orice alți parteneri de afaceri, atunci când sunt necesare pentru executarea unui contract sau când există un interes legitim al PieseAuto.Pro, fără însă a afecta drepturile persoanelor vizate (Utilizatori, persoane de contact parteneri, etc) și cu respectarea măsurilor de securitate necesare.
Când un Utilizator plasează o comandă, datele de contact ale acestuia vor fi accesibile vânzătorului în vederea finalizării tranzacției dintre părți. PpieseAuto.pro nu își asumă răspunderea cu privire la datele cu caracter personal pe care Utilizatorul consimte să le dezvaluie vânzătorului. În această situație, întreaga responsabilitate cu privire la datele cu caracter personal ale Utilizatorului este asumată de către vânzator.
Ca vânzător pe site-ul www.pieseauto.pro, atunci când postați un anunț cu un produs sau în situația în care un Utilizator al site-ului plasează o comandă de la dvs. sunteți de acord că potențialul cumpărător va primi datele dvs. de contact, respectiv telefonul și adresa de email, în vederea finalizării tranzacției dintre părți.
În cazul în care vom primi o solicitare din partea organelor abilitate ale statului prin care este impusă dezvăluirea unor date ale Utilizatorilor, conform legii, suntem obligați să îi dăm curs.

21.3.2. Activități publice
Activități publice sunt orice acțiuni pe care le faceți pe site-ul www.pieseauto.pro, care sunt proiectate să fie vizibile pentru alți utilizatori, inclusiv anunțuri, cereri de oferte, comentarii, recomandări, recenzii, evaluări, calificative.
Orice dată pe care o dezvăluiți în activitățile publice, împreună cu numele de utilizator sau cu ID-ul dvs., sau orice imagine sau fotografie, devine publică și poate fi vizualizată, colectată și utilizată de alți Utilizatori.
Când partajați sau recomandați linkuri către conținut de pe o platformă terță parte, acea acțiune și orice date pe care le distribuiți vor fi acoperite de politica de confidențialitate a platformei respective.

21.3.2.1. Date publice cand folosiți serviciile www.pieseauto.pro
Când solicitați publicarea unui anunț de vânzare vor fi publice următoarele date: numele de utilizator (pseudonim) și numărul de telefon cu scopul de a fi contactat de către potențialii clienți.
Atunci când solicitați o ofertă vi se vor cere o serie de date relevante pentru a vă putea furniza cele mai bune oferte. La completarea unui formular de cerere de oferte de piese furnizați informații precum: marca mașinii, modelul, seria de șasiu, dar și zona de livrare (județul și localitatea). Tot la completarea formularului de cerere de ofertă se pot încărca și imagini relevante pentru acest tip de căutare. De asemenea, datele personale precum numărul de telefon și adresa de email solicitate la înregistrarea unui cont pe site vor fi făcute publice ofertanților / vânzătorilor de pe site, scopul colectării și publicării acestor date fiind cel de a finaliza tranzacția dintre părți.
Atunci când solicitați o ofertă de manoperă vi se vor solicita o serie de informații relevante pentru a vă putea oferi cele mai bune oferte. La completarea unui formular de cerere de ofertă manoperă furnizați informații precum: marca mașinii, modelul, seria de șasiu, operațiunea dorită, specialitatea lucrării, dar și zona de resedință a mașinii (județul și localitatea). Tot la completarea formularului de cerere de ofertă manoperă se pot încărca și imagini relevante pentru acest tip de căutare. De asemenea, datele personale precum numărul de telefon și adresa de email solicitate la înregistrarea unui cont pe site vor fi făcute publice ofertanților / vânzătorilor de pe site, scopul colectării și publicării acestor date fiind cel de a finaliza tranzacția dintre părți.
Utilizatorii înteleg și acceptă că datele furnizate la completarea acestor formulare, alături de imaginile încărcate devin publice.
PieseAuto.pro  nu își asumă răspunderea pentru imaginile încărcate sau datele astfel furnizate.

21.4. Perioada de stocare
Păstrăm datele dvs. atât timp cât există o obligație legală sau atât timp cât contul de utilizator este activ și încă o perioadă de 180 de zile după solicitarea de dezactivare / ștergere a contului, din motive care țin de interesul legitim al SC pieseauto.pro iBalu WebComerce de a proteja platforma și Utilizatorii de fraude, dar și pentru a răspunde unor solicitări legale din partea autorităților / instituțiilor statului, atunci când situația o impune sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

21.5. Conectarea cu alte site-uri web
Pe site-ul www.pieseauto.pro puteți întâlni legături către alte site-uri web pentru informarea dvs. Aceste site-uri funcționează independent de www.pieseauto.pro și pot avea propriile notificări, declarații sau politici de confidențialitate pe care vă recomandăm să le consultați.
PieseAuto.pro nu este responsabil pentru conținutul site-urilor care nu aparțin sau nu sunt gestionate de www.pieseauto.pro sau pentru utilizarea sau practicile de confidențialitate ale acelor site-uri terțe.

21.6. Drepturile Utilizatorilor
Conform prevederilor Regulamentului General pentru Protecția Datelor Personale, capitolul III Drepturile persoanei vizate, art. 12-22, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

21.6.1. Dreptul de a fi informat
Prin prezenta politică de confidențialitate, Utilizatorii serviciilor www.pieseauto.pro sunt informați cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, scopurile prelucrării datelor personale și temeiul juridic al prelucrării, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, transferul către țări terțe sau organizații internaționale, perioada de stocare a datelor, precum și drepturile pe care le au.

21.6.2. Dreptul de acces la date
Utilizatorii au dreptul să obțină din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care îi privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informarea corespunzatoare.
La cererea Utilizatorilor, putem furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate, putem percepe o taxa rezonabilă, bazată pe costurile administrative. Informațiile vor fi furnizate într-un format electronic, utilizat în mod curent.
Ne rezervăm dreptul de a nu răspunde solicitărilor vădit neîntemeiate, excesive sau repetate.

21.6.3. Dreptul la rectificare
Utilizatorul poate cere rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, respectiv completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
Acest drept poate fi exercitat în mod direct prin accesarea contului de utilizator. În cazul în care întâmpinați dificultăți, vă rugăm să ne contactați. Setări cont ›

21.6.4. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)
Utilizatorul poate cere ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • Utilizatorul își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • Utilizatorul se opune prelucrării;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societații informaționale;

Conform dispozițiilor legale, obligația de a șterge datele Utilizatorului nu se aplică în masura în care prelucrarea este necesară:

 • pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare;
 • pentru respectarea unei obligații legale sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul;
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Utilizatorul își poate exercita acest drepul de a șterge contul. La cel mult 72 de ore din momentul acela contul va deveni inactiv.

21.6.5. Dreptul la restricționarea prelucrării
Utilizatorul are dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 • Utilizatorul contestă exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar Utilizatorul se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Utilizatorul ni le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Utilizatorul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Utilizatorul își poate exercita dreptul de a suspenda contul prin contactarea administratorului. La cel mult 72 de ore din acel moment contul va deveni inactiv.

21.6.6. Dreptul la portabilitatea datelor
Utilizatorul are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului sau la portabilitatea datelor, utilizatorul are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

21.6.7. Dreptul de opoziție
Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

21.6.8. Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat
Utilizatorii au dreptul de a cere și de a obține retragerea / anularea / reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte.

21.6.9. Dreptul de a se adresa justiției
Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plangere autorității de supraveghere privind protecția datelor personale, Utilizatorii au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.
Dacă Utilizatorul a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

21.7. Restricții privind vârsta
Pentru a folosi serviciile www.pieseauto.pro trebuie să aveți minim 18 ani. Prin completarea datelor de creare a contului și prin acceptarea Termenilor și Conditiilor, Utilizatorul garantează că are peste 18 ani.
pieseauto.pro recomandă parinților să își asume un rol activ în supravegherera activitații online a copiilor. În situația în care considerați că am colectat date personale ale unui minor, vă rugăm să ne contactați la adresa: ibalu@pieseauto.pro

21.8. Transferul datelor în afara UE
Toate datele dvs. personale sunt stocate în România.
Nu transferăm datele dvs. către state din afara UE sau către organizații internaționale.

21.9. Detalii de contact pentru solicitări și sesizări
Pentru orice solicitare / sesizare cu privire la respectarea drepturilor dvs. privind protecția datelor personale, vă rugăm să vă adresați responsabilului nostru cu protectia datelor personale, în scris, la adresa “Sibiu” sau pe e-mail: ibalu@pieseauto.pro
În situația în care sunteți în continuare nemulțumit de soluționarea solicitării / sesizării, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, urmând instrucțiunile de pe site-ul: www.dataprotection.ro.

21.10. Termene de răspuns la solicitări / sesizări
Echipa noastră va depune toate eforturile necesare pentru soluționarea într-un timp cât mai scurt a solicitărilor dvs.
Conform legislației în domeniul protecției datelor personale, termenul de răspuns este de 30 de zile. În cazul în care, în funcție de complexitatea cererii nu putem implementa măsurile solicitate într-un termen mai mic de 30 de zile, această perioadă poate fi prelungită, conform legislației aplicabile, cu maxim 60 de zile. În această situație, veți primi o informare în termen de 30 de zile de la primirea cerereii, cu privire la motivele întârzierii.

21.11. Modificarea politicii de confidențialitate
De fiecare dată când modificăm politica de confidențialitate veți fi informat și puteți alege în orice moment dacă doriti să utilizați în continuare serviciile noastre.
Noua politică de confidențialitate va intra in vigoare la data postării.

Politica de confidențialitate face parte din Termenii și Condițiile de utilizare a serviciilor www.pieseauto.pro